Kohtaaminen liike-elämässä

Toimiessani liike-elämässä sain silloin tällöin palautteen, että olen asiakastilanteessa hyvä kuuntelija. En oikein ymmärtänyt mitä sillä tarkoitettiin, mutta palaute realisoitui kauppoina. Olin tietysti tyytyväinen. Mutta vasta kohdatessani vakavasti sairaita ja kuolemaa lähestyviä ihmisiä, olen ymmärtänyt mitä läsnäolo tarkoittaa. Läsnäolo on olemassa toisella tasolla kuin pelkkä kuunteleminen. Sairaat ja kuolemaa lähestyvät ovat opettaneet minulle läsnäolosta muutakin. Läsnäolon kokemus ei ole tilasidonnainen; läsnäolon yksinkertaiset lainalaisuudet ovat samat niin terveydenhuollossa kuin liike-elämässäkin. Tämän ymmärtämisestä olen heille paljosta kiitollinen.

Vasta elämän ääritilanteessa olevia kohtaamalla olen ymmärtänyt miten monta kauppaa liike-elämässä olisin pystynyt toteuttamaan, miten onnistuneita koulutustilaisuuksia järjestämään tai miten tavoitteita saavuttava ja motivoiva esimies olisin kyennyt olemaan. Tämä kaikki vain ymmärtämällä kohtaamisen ytimen jonka nämä sadat kohtaamani ihmiset ovat minulle opettaneet. Suurinta osaa heistä ei enää ole. Toivon, että olen kyennyt kiittämään heitä läsnäolon keinoin.

Vaikka liike-elämässä - varsinkin kauppatilanteissa - kohtaamisen tavoite on vastikkeellista, se ei ole pois aidosta läsnäolosta. Vastike tässä yhteydessä tarkoittaa kauppaa ja siitä saatavaa tuottoa. Liikemiehet, jotka uskovat mottoon: money talk's, saattavat olla heikolla jäällä. Raha puhuu niin kauan kun siinä on voimaa. Kun hinnat, laatu ja logistiikka asettuvat tasavertaisessa vertailussa samalle viivalle, jonkun muun on ratkaistava. Se saattaa olla pitkäaikainen asiakassuhde tai hyvät henkilökohtaiset suhteet. Näin on joskus, mutta ei läheskään aina. On hyvä muistaa, että ihmiset ja neuvottelukumppanit vaihtuvat. Oikeanlaiseen läsnäoloon suostuminen ja harjaantuminen liike-elämän kontekstissa, on itselle levollisuutta, turvallisuutta ja varmuutta tuovaa ja lisäävää. Sillä syntyy myös tulosta. Piinkova liikemies saattaa todeta: pehmopuhetta! Ok, jos niin ajattelet. Kokemuksellani tiedän, ettei minulla olisi enää varaa ajatella niin.